تبلیغات
دخـــــــــتــــــرانــــ پـــــاریــــــــســـــــــیــــــــ - مدرســـــــــهـــــ تــــکــونـــــیــــ
خـــــــوشـــــــــ اومــــــــدیـــــــــــ

مدرســـــــــهـــــ تــــکــونـــــیــــ

جمعه 21 شهریور 1393 03:24 ب.ظ

نویسنده : ســــارا جـــــونــــ
ســلــامــ دوســـتــانـــ
حــالــتــونــ خـــوبــهـــ؟؟
میــ خــوامــ یـــهــ تــغــییـــراتــیــ تـــویــ مــدرســهــ بـدمــ
پـــســ بــرایــ هــمــیــنــ هــمــهــ یــ مــعــلــمــا و مــطـالــبــ رو پــاکــ مــیـ کـنــمــ.
بــعــد از بــروز رســانیــ هــر کــیــ خــواســتـــ دوبــارهــ مــعــلــمــ یــا دانــشــ آمــوز بــشــهــ تــویــ هــمــیــنــ پـــستـــ بــهــ مــنــ بــگــهــ

مریــمــ جـــونــ چــونــ کــهــ تــو یــکــیــ از مـــدیرا هــســیــ پـــاکــتــ نــکــردمـــ

امــیـــدوارمــ از مــدرســهــ جــدیــد کــهــ تـــو راهــهـــ خــوشــتــونــ بــیــاد!!دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 21 شهریور 1393 03:28 ب.ظhttp://template-n.mihanblog.com/